Marketing

Autopijaca.com predstavlja jedinstveno tržišno mesto za internet prodaju polovnih vozila.
Kada su kupci spremni da kupuju automobil , mesto na koje dolaze da pronađu oglase i usluge koje traže je upravo AUTOPIJACA.

Zašto Autopijaca?

Jedinstven naziv koji se lako pamti .
Sinonim koji se oduvek koristio za trgovanje automobilima.
Nudi besplatno oglašavanje fizičkim licima.


Dok oglašavanjem u drugim medijima gradite imidž kompanije, Autopijaca Vam pomaže da prodate ono što nudite vodeći pri tom računa da uvek budete tu kada su potrošači spremni da pronađu automobil ili usluge za sebe.
Uspešne kompanije u Srbiji već koriste usluge sajta iz veoma jednostavnog razloga,oglašavanjem na istom povećavaju svoj profit.

Posetioci Vas već traže na Autopijaci !


Marketing služba :

E mail : [email protected]

Telefon: +381 63 55 26 26

Telefon : +387 69 70 70 33

Za marketing agencije posedujemo posebne pogodnosti i dodatne popuste.


Pravilnik o sadržaju deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasnih poruka

Deklaracija je obrazac propisan od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje.

Zašto je neophodno slanje deklaracije?

Prema članu 11. Zakona o oglašavanju, neophodno je da nam uz oglas dostavite i deklaraciju o oglašavanju.
Ako to ne učinite, ili ako deklaracija ne sadrži propisane podatke, oglasna poruka ne može biti objavljena, sve do momenta
dostavljanja ispravno popunjene deklaracije.

Koji je rok važenja deklaracije?

Za plaćene oglase Deklaracija o oglašavanju za plaćene oglase (Tipska deklaracija o oglašavanju) važi za neograničeni broj
objavljivanja oglasnih poruka u periodu od šest meseci. Nakon isteka ovog perioda, potrebno je da nam pošaljete novu deklaraciju,
pri slanju narednog oglasa. Za besplatne – kratke oglase Deklaracija o oglašavanju za besplatne oglase važi samo za jedan oglas.
Tačnije, obavezna je uz svaki oglas za posao.

Kako se deklaracija popunjava i šalje?
Deklaraciju sa pečatom i potpisom možete poslati na adresu: [email protected] (skeniranu, kao prilog elektronskog pisma).
Deklaracija bez pečata i potpisa neće biti uzeta u obzir.
Izvorni dokument nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine.

Download deklaracije :
OVDE
Oglasi za poređenje
Nemate ni jedan oglas u tabeli.
Unesite razlog prijave
Poruka *
Prijavite se
Korisnik
Šifra
Zaboravili ste šifru? Pošalji